Saturday, May 1, 2010

Sebab-sebab Keciciran dari Jalan Dakwah

Dewasa ini ramai di kalangan para du'at mengalami keciciran dan angkanya kian meningkat saban hari. Krisis keciciran ini tidak mengenal usia biarpun kebanyakan daripada kita menyangka lingkungan 30an hingga 50an adalah umur yang mudah untuk tercicir. Namun begitu, ada juga du'at di kalangan para pelajar IPT yang tewas dek kerana komitmen pada persatuan pelajar, keciciran pelajaran dan banyak lagi. Secara umumnya apabila ditanya apakah punca kepada keciciran pada du'at, jawapan yang lazim ialah harta, takhta@pangkat dan wanita. Hakikatnya ia lebih daripada itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Almarhum Ustaz Fathi Yakan tentang keciciran para du'at.

Pertama: Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan (harakah)
Kedua: Sebab-sebab yang berkaitan dengan anggota individu
Ketiga: Sebab-sebab luar yang menekan

Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan (harakah)

1. Kelemahan sudut tarbiah.

Hal ini berlaku jika bidang tarbiah menjadi perkara sampingan berbanding hal-hal lain seperti politik, pentadbiran, ekonomi dan banyak lagi. Tanda-tandanya dapat dilihat pada cara hidup pemimpin-pemimpin harakah. Komponen tarbiah amat penting supaya para du'at dapat memperbaharui tahap keimanan mereka saban hari. Persis seperti hadis Rasulullah,

"Sesungguhnya iman yang berada di dalam hati kamu menjadi lusuh seperti mana lusuhnya pakaian. Oleh itu mohonkanlah dari Allah ta'ala supaya Dia memperbaharui iman di dalam hati kamu." (Riwayat at Tabrani dan Hakim)

Seseorang da'ie itu pasti akan diuji. Justeru itu, ia perlu mengingati Allah (riqabatullah), mengikut jalan Allah dan menyuburkan imannya tatkala sedang dilanda ujian. Da'ie itu perlu berjaga-jaga daripada su'ul munqalib (perubahan ke arah yang tidak baik). Untuk memastikan para du'at terus kekal di dalam tarbiah, manhaj tarbawi hendaklah sentiasa dikaji dan diperbaharui supaya sesuai dengan keperluan dan suasana.

2. Tidak meletakkan seseorang di tempat yang sesuai

Sesuatu harakah yang efektif lagi matang ialah harakah yang mengetahui keupayaan anggotanya, kecenderungan dan kebolehan mereka, serta mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan mereka. Berdasarkan inilah harakah itu memilih dan memberi tugas kepada seseorang anggotanya itu mengikut apa yang sesuai dengan kebolehan, kecenderungan, tabi'e dan kedudukannya.

Jika proses pemilihan tidak dibuat secara berhati-hati maka kecacatan pasti akan berlaku. Kecacatan ini boleh mengarah kepada bahaya yang akan menimpa ke atas barisan pimpinan dan orang yang dilantik itu sendiri. Sesungguhnya proses memilih tempat ataupun tugas yang sesuai adalah tatacara yang mesti dihalusi dan diteliti. Ianya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa ataupun secara mendadak. Harakah mestilah menentukan marhalah (peringkat) yang dilaluinya. Juga menentukan apakah daya dan keupayaan yang diperlukan pada setiap marhalah.

3. Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota

Tanpa pembahagian kerja yang betul kepada anggota akan menyebabkan ramai anggota yang lain 'menganggur'. Hubungan antara anggota juga akan semakin longgar dengan masing-masing mempunyai pendapat tersendiri. Akhirnya masing-masing membuat keputusan untuk memilih jalan lain.

4. Tidak mengambil berat hal ahli

Seseorang ahli itu kadang kala menghadapi keadaan yang susah sama seperti orang kebiasaan yang lain. Kesusahan itu boleh jadi berbentuk kewangan, kejiwaan dan keluarga. Jika ada ahli harakah yang membantunya menyelesaikan masalah-masalah itu maka dia akan mempercayai mereka dan juga harakah. Malah semangat kerjanya akan menjadi lebih tinggi.

Buktinya, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar telah menjadikan kesatuan umat Islam ketika itu semakin kuat dan utuh. Hinggakan mereka berjaya mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam masa 2 tahun.

5. Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera

Jika harakah dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan mudah dan cepat, maka perjalanan dakwah akan menjadi teratur dan rapi. Tetapi jika harakah lambat memahami persoalan/masalah yang timbul serta lewat menyelesaikannya, maka masalah-masalah itu akan menjadi bertimbun. Penyegeraan dalam menyelesaikan masalah yang akan timbul akan memberi keuntungan kepada harakah. Ia membebaskan harakah daripada menghabiskan masa dan tenaga menyelesaikan masalah dalaman yang pada kebiasaannya mengakibatkan keciciran anggotan dari barisan dakwah.

6. Pertikaian dalaman

Pertikaian akan meracuni suasana dan merosakkan hubungan antara anggota. Pertengkaran dan pertikaian mulut akan berlaku dan seterusnya memberhentikan kerja dan tugas. Punca berlakunya pertikaian ialah:

 • Kelemahan pimpinan menguasai barisan dan tidak dapat membuat keputusan.
 • Campur tangan daripada kuasa luar yang ingin menimbulkan fitnah.
 • Perlumbaan untuk mendapatkan jawatan.
 • Enggan berilitizam dengan dasar harakah. Tidak mahu mengikut keputusan yang dibuat oleh pimpinan, malah mahu menonjolkan diri.
 • Tiadanya kerja atau program.

Pertikaian dalaman juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang yahudi telah lalu di hadapan kumpulan 'Aus dan Khazraj. Dia berasa sakit hati dengan kemesraan antara kedua kaum tersebut. Yahudi tersebut telah menghantar seorang lelaki kepada dua kumpulan tersebut untuk mengingatkan mereka kembali tentang perang 'buath' yang pernah berlaku antara dua kaum tersebut. Tidak lama kemudian, kedua-dua kaum ini mula membenci sesama mereka. Mereka mula menggunakan panggilan lama jahiliah dan ingin berperang. Berita tersebut sampai kepada pengetahuan Rasulullah dan baginda maklum siapa yang melakukannya. Dengan segera baginda keluar mendapatkan mereka dan menyeru,

"Wahai orang Islam...Allah...Allah...Apakah kamu semua menggunakan seruan jahiliah sedang aku masih berada di kalangan kamu? Adakah kamu masih menggunakan seruan itu sedang kamu telah diberi petunjuk oleh Allah untuk menganut Islam, memuliakan kamu dengan Islam, memutuskan kamu dari angkara jahiliyyah, membebaskan kamu daripada kekufuran dan menyatukan hati-hati kamu".

Kata-kata Rasulullah telah memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak. Mereka sedar mereka telah difitnah oleh Yahudi tersebut. Lantas mereka pun menangis dan berdakap-dakapan serta kembali berbaik dan bersatu. Daripada peristiwa ini turunlah ayat 100 hingga 105; Surah Ali Imran.

7. Pimpinan yang tidak berkelayakan

Kelemahan pimpinan berpunca daripada hal-hal yang berikut:

 • Kurangnya kemampuan berfikir. Ada kalanya kepimpinan hanya berupaya di sudut pemikiran sahaja tetapi lemah dalam sudut-sudut lain.
 • Tiada kebolehan dalam mentadbir.

Sifat-sifat yang perlu ada dalam diri pemimpin:

 • Mengenali dakwah - hadam hala tuju dakwah
 • Mengenali diri - tahu kekuatan dan kelemahan diri
 • Mengambil berat tentang ahli
 • Mempunyai teladan yang baik

"Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut (nama) Allah." (Surah Al Ahzab:21)

 • Mempunyai pandangan yang mantap
 • Keazaman yang kuat
 • Daya tarikan semulajadi
 • Keyakinan diri yang tinggi serta tidak mudah putus asa

bersambung...Sebab-sebab yang berkaitan dengan anggota individu

p/s: isi kandungan entry ini dipetik dari buku tulisan Fathi Yakan bertajuk Al Mutasaqitun 'ala Thoriqud Da'wah - kaifa wa li maza? (Golongan yang Tercicir di Sepanjang Jalan Dakwah - Bagaimana dan Mengapa?)


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment