Thursday, May 13, 2010

Sebab-sebab Keciciran dari Jalan Dakwah (siri 2)

Sebab-sebab yang Berkaitan Dengan Anggota Individu

1. Tabi'i yang tidak tetap

Perkara seperti ini boleh berlaku jika seseorang itu menyertai harakah kerana faktor tarikan suasana atau sesuatu sebab. Apabila mereka sedar yang mereka tidak mampu mengikut dasar dan peraturan harakah, mereka pun meninggalkannya. Apabila mereka keluar daripada harakah, mereka menyeru bahawa amal Islami tidak perlu kepada peraturan. Tidak memerlukan ketaatan dan disiplin.

Pada pandangan mereka, peringkat ukhuwwah sudah membolehkan mereka melakukan pelbagai perkara. Sesiapa yang tidak dapat menunaikan tugasan dan janji adalah dimaafkan kerana mereka ada saudara seagama. Mereka yang melakukan kesalahan adalah dimaafkan dan tidak boleh dihukum kerana mereka adalah saudara seagama.

Saidatina Aisyah meriwayatkan terjadi suatu peristiwa yang mana orang Quraisy merasakan bahawa seorang wanita Bani Makhzum yang telah mencuri patut dibebaskan daripada hukuman hudud kerana dia adalah golongan yang dipandang mulia. Orang Quraisy telah bermesyuarat untuk menghantar seorang wakil kepada Rasulullah memohon supaya wanita itu dibebaskan. Lalu mereka menghantar Usamah bin Zaid kerana mereka yakin beliau adalah yang paling layak. Setelah Usamah berjumpa Rasulullah, Rasulullah menjawab,

"Apakah kamu meminta syafaat daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?"

Kemudian Rasulullah bangun dan berucap,

"Wahai manusia, (ketahuilah) sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu menjadi binasa sebab apabila orang-orang yang mulia di kalangan mereka mencuri mereka tidak menjalankan hukuman. Tetapi apabila orang-orang yang lemah di kalangan mereka mencuri, mereka menjalankan hukuman. Demi Allah, kalaulah Fatimah bt Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya". (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Ibn Majah)


2. Takut berlaku sesuatu ke atas diri dan pendapatan (rezeki)

Syaitan memainkan peranan menimbulkan rasa kegusaran dalam hati para du'at bahawa rezeki mereka akan berkurangan jika mereka menyumbang masa, tenaga dan wang ringgit di jalan dakwah.

Terdapat beberapa dalil naqli yang menyatakan tentang penyakit yang menghilangkan iman orang-orang mukmin.

"Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyyah) akan mengatakan: Harta dan keluarga kami telah merintangi kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Katakanlah: Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang kehendak Allah jika Dia menghendaki manfaat bagimu, sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al Fath:11)

"Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "kami beriman kepada Allah", maka apabila ia disakiti (kerana ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya kami adalah bersertamu". Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui siapa orang-orang yang munafiq" (Al Ankabut: 10-11)

"Syurga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu dan neraka dikelilingi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu" (Riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmizi)

Fasa suatu masa nanti akan sampai kepada tahap para pendokongnya diuji dengan ujian penjara dan tekanan ekonomi. Ujian-ujian sebeginilah yang boleh mendorong seseorang itu mundur dari medan dakwah. Jika para du'at mempersiapkan diri dengan mengingatkan hawa nafsu bahawa nikmat dunia adalah sementara, insya Allah para du'at akan terus kekal di jalan dakwah tanpa sebarang masalah.

3. Melampau (Ekstrem)

Jiwa manusia mampu memikul tanggungjawab perkara-perkara yang diazamkan pada suatu ketika. Tetapi di ketika yang lain, dia tidak mampu memikulnya. Kemudian keazamannya meningkat semula pada ketika tertentu. Namun begitu, dia tetap tidak boleh melakukannya sekaligus. Keupayaan manusia untuk memikul beban dan tanggungjawab adalah berbeza. Oleh sebab itu, syari'at memperuntukkan hukum-hukum azimah (kemestian/wajib) dan hukum-hukum rukhsah (keringanan) yang menjadi pelengkap manhaj Islami.

Jika kita memberatkan diri dengan perkara-perkara yang tidak mampu kita lakukan di medan dakwah, kita berdepan kemungkinan keguguran dari jalan yang mulia ini. Jika kemampuan kita hanya membawa 2-3 usrah, maka turutilah kemampuan tersebut. Janganlah kerana ingin memberi yang terbaik kepada harakah, kita terlupa kepada kemampuan kita hingga membawa 4-5 usrah. Dikhuatiri kita tidak mampu menerap tekanan tersebut dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan dakwah yang indah ini. Ingatlah bahawa dakwah tidak memerlukan kita. Bahkan kitalah yang memerlukan kepada dakwah.

4. Terlalu Meringankan/Bermudah-mudahan

Mereka yang bersikap mudah dalam mengerjakan perintah Allah akan mendapati diri mereka bermudah dalam semua perkara. Lantas syaitan akan menguasai diri dan 'amilin mereka. Syari'at Allah adalah tetap, tiada tambahan atau kurangan. Hukum Allah mesti dipatuhi dan jangan sekali-kali membuat perubahan dengan tafsiran sendiri ataupun memudah-mudahkannya. Mereka yang berkerja di lapangan dakwah hendaklah menjauhi sifat-sifat mempermudahkan kerana ia adalah perencanaan syaitan yang akan melekakan manusia. Lebih malang lagi jika sikap mempermudahkan ini boleh menyeret mereka ke kancah maksiat dan dosa.

Dari Anas R.A katanya,

"Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pandangan kamu lebih halus daripada rambut, sedangkan pada zaman Rasulullah kami mengiranya sebagai dosa besar, yakni dosa yang membinasakan" (Riwayat Bukhari)

5. Tertipu dengan Kedudukan dan Bersikap Menonjol Diri

Para pekerja harakah hendaklah menyedari bahawa orang-orang yang sombong dan bongkak adalah tidak sesuai dengan dakwah dan kerja-kerja Islami. Dakwah memerlukan para du'at yang mampu duduk bersama orang ramai, berkhidmat kepada mereka, merendah diri, menerima nasihat dan kritikan. Kata Aisyah R.A,

" Aku makan sama seperti seorang manusia makan dan aku duduk sama seperti seorang manusia duduk". (Diriwayatkan oleh at Tabrani)

Firman Allah,

" Negeri Akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa" (Al Qasas:83)

Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya perkara yang paling aku takut berlaku kepada umatku ialah menyekutukan Allah. Aku tidak mengatakan yang mereka menyembah matahari, bulan atau berhala, tetapi mereka membuat amalan-amalan yang bukan kerana Allah. Tetapi untuk keinginan nafsu yang tersembunyi". (Riwayat Ibnu Majah)

6. Cemburukan Orang Lain

Ahli-ahli yang menganggotai harakah terdiri daripada individu yang memiliki potensi yang berbagai. Tahap kecerdikan dan keilmuan adalah berbeza. Perbezaan inilah yang menyebabkan berlaku perbezaan antara ahli, dalam tingkah laku, dalam khidmat, dalam kepekaan dan banyak perkara lagi. Perasaan cemburu akan menyebabkan orang-orang yang tertentu mengambil tindakan yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Perasaan cemburu dan ransangan seperti itu akan menimbulkan keinginan hendak "membalas dendam" di dalam diri mereka kepada mereka yang dianggap sebagai menjadi sebab kegagalan mereka.

Cukuplah kisah Habil dan Qabil menjadi bukti perasaan cemburu boleh merosakkan amal soleh. Dari Damrah bin Tha'labah R.A. berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda,

"Manusia adalah tetap baik selagi mereka tidak berdengki". (Riwayat At Tabrani)

7. Fitnah Senjata

Gejala ekstrem yang paling bahaya ialah penggunaan senjata. Tindakan ini bukan sahaja membahayakan ahli-ahli, tetapi juga seluruh organisasi harakah itu sendiri. Ini kerana apabila senjata digunakan, terdapat potensi segala peraturan dan ikutan serta siyasah syar'iyyah sudah tidak diikuti lagi. Di sini dibincangkan secara ringkas mengapa senjata adalah mudharat kepada dakwah.

  • Objektif pemilikan kekuatan adalah tidak jelas.

Ada yang berpendapat senjata penting untuk mengekalkan kewujudannya dalam kegiatan Islam. Ada juga yang berpendapat supaya dapat menarik para pemuda dan mereka yang tidak dapat dipengaruhi melalui pemikiran, nilai dan dasar-dasar sahaja. Selain itu, ada yang berpendapat senjata penting untuk menentang tindakan-tindakan bermusuh. Fahaman ini akan menyebabkan harakah terlibat dengan pelbagai masalah yang tidak akan berkesudahan. Ia juga mungkin mengalihkan perjalanan asal harakah dan memberhentikan peranan menyebarkan risalah Islam. Para du'at mesti mengetahui bahawa pemilikan senjata adalah bertujuan untuk melaksanakan perubahan ke arah Islam, menegakkan perintah Allah, melaksanakan syari'at Allah dan menghidupkan kembali kehidupan Islam.

Setiap penggunaan kekuatan yang terkeluar dari tujuan ini akan menarik harakah ke dalam medan pertempuran yang akan menghancurkan harakah itu. Kegunaan kekuatan di zaman Rasulullah bukanlah semata-mata berdasarkan tindak balas terhadap sesuatu, tetapi ia merupakan suatu perbuatan yang dipelajari dan dikawal oleh kaedah, peraturan serta kemampuan yang bersesuaian dengan tabi'e (fitrah) setiap marhalah (peringkat), polisi dan methodnya (manhaj). Sesuatu tindakan permusuhan yang dilakukan ke atas harakah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengisytiharkan perang dan menghunus senjata. Ini selaras dengan fasa Makiyyah yang mana umat Islam tidak langsung bertindak balas terhadap seksaan dan tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy.

  • Tidak terikat dengan syarat penggunaan kekuatan

Berikut ialah syarat-syarat yang dimaksudkan:

  • Berusaha bersungguh-sungguh menggunakan cara selain kekerasan. Ini telah dipersetujui oleh Al Jassas, Zamakhshari, Ibn Al Arabi dan Imam Qurtubi.
  • Penggunaan kekuatan hendaklah di bawah pengawasan Imam dan jamaah muslimin.
  • Jangan membawa kepada kerosakan atau fitnah.
  • Tidak terkeluar daripada siasah syar'iyyah ketika menggunakan kekuatan iaitu tidak menyerang musuh yang menjadikan kanak-kanak dan wanita-wanita Islam sebagai benteng. Tidak menyerang orang-orang awam dan memusnahkan harta milik mereka.
  • Hendaklah menurut tertib. Terdapat beberapa tertib yang mesti untuk berjihad; Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, tidak cacat dan mempunyai nafkah.
  • Persediaan hendaklah sempurna lagi teliti. Persediaan di dalam Islam bukanlah merupakan tindakan tindak balas atau reaksi kepada suatu sikap atau suasana. Bukan disebabkan dorongan sikap gopoh atau emosi, tetapi ia merupakan manhaj yang lengkap yang mempunyai asas.
  • Jauhi istidraj dan menyahut tindak balas. Natijahnya ialah kerosakan kepada agama juga dunia. Ini kerana kekuatan dan keupayaan harakah belum lagi sempurna. Khuatir harakah akan tewas awal dalam pertempuran yang tidak seimbang. Tindak balas pada kebiasaannya tidak diawasi oleh aqal dan pertimbangan, tetapi didorongkan oleh perasaan dan sikap gopoh. Oleh itu, tiada harapan melainkan kegagalan sahaja.
  • Tidak harus mendedahkan orang Islam untuk dikuasai musuh dalam keadaan ketiadaan keseimbangan.

Fitnah senjata ini amat besar kesannya pada harakah Islamiyyah. Ia boleh menyebabkan kerosakan badan harakah dan keciciran pemuda yang menanggung senjata sebelum mereka menanggung iman. Latihan penggunaan senjata didahulukan sebelum latihan ketaatan. Wallahu a'lam.

bersambung...Sebab-sebab Luar yang Menekan

p/s: isi kandungan entry ini dipetik dari buku tulisan Fathi Yakan bertajuk Al Mutasaqitun 'ala Thoriqud Da'wah - kaifa wa li maza? (Golongan yang Tercicir di Sepanjang Jalan Dakwah - Bagaimana dan Mengapa?)

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment