Monday, January 30, 2012

Ghazwah Hunain (Part 2)

2. Keharusan membeli atau meminjam senjata daripada orang kafir

Dalam peperangan ini Rasulullah telah meminjam 100 baju perisai dan senjata daripada Sofwan yang masih musyrik. Pembelian dan pinjaman ini hendaklah dengan syarat ianya tidak akan menjadikan orang kafir semakin kuat dan mendapat kekuasaan. Atau juga dilarang dijadikan sebagai medium untuk menyakiti dan memudharatkan orang Islam. Ketika itu, Sofwan sudah terlalu lemah dan tidak berdaya sehingga beliau tidak mengenakan apa-apa syarat kepada Rasulullah. Buktinya ialah apabila Sofwan bertanya,

"Adakah ini satu rampasan, wahai Muhammad?"

Rasulullah menjawab, "Bukan, ia pinjaman yang dijamin sehinggalah kami memulangkannya kembali kepada kamu".

Ini merupakan akhlak mulia yang dianjurkan oleh Islam. Jika Rasulullah mahu, baginda boleh merampas senjata daripada pihak yang kalah. Namun baginda tidak berbuat demikian.


3. Kekalahan awal kerana iman yang belum kuat di kalangan yang baru memeluk Islam.

Tentera Islam dalam peperangan kali ini berjumlah 12,000 orang. 10,000 daripadanya adalah mereka yang datang bersama baginda dari Madinah dan terlibat dalam pembukaan Mekah. Dua ribu lagi tentera adalah mereka yang memeluk Islam selepas pembukaan Mekah. Hidayah di dalam hati mereka kebanyakannya masih belum kukuh. Oleh itu, kekalahan awal yang berlaku bukanlah sesuatu yang pelik. Baginda bersabda,

"Kita tidak ditewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sedikit"

(Ucapan ini tidak terbukti daripada sabda Rasulullah. Rangkaian sanadnya putus dan ada perawinya yang tidak dikenali. Ada yang mengatakan ianya ucapan Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan daripada Abbas. Selebihnya mengatakan seorang lelaki dari Bani Bakar.)

Makna kata-kata di atas ialah tentera yang ramai tidak akan tewas melainkan aspek-aspek maknawi yang berkaitan dengan kejiwaan, keimanan, kekuatan rohani, keikhlasan, dan pengorbanan para tentera. Allah berfirman,

"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar." (Al Baqarah: 249)

Selesai pertempuran ini, turun wahyu yang lain:

"Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun. Dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran), dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir" (At Taubah: 25-26)


4. Menjauhi amalan umat terdahulu yang boleh merosakkan akidah

Ketika tentera Islam dalam perjalanan ke medan pertempuran, sebahagian mereka meminta Rasulullah membuatkan untuk mereka Zat Anwat sebagaimana orang musyrik mempunyai Zat Anwat mereka sendiri. Zat Anwat adalah nama gelaran pokok yang dijadikan tempat untuk menggantung senjata dan berteduh oleh orang musyrik.

Rasulullah menjawab,

"Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam genggamanNya, kamu telah berkata sebagaimana kaum Musa A.S. berkata kepadanya, "Wahai Musa, buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan". Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil". (Al-A'raaf:138). Ia adalah jalan-jalan ikutan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kamu (Yahudi dan Nasrani)".

Umat yang mempercayai diri sendiri, bangga dengan keperibadiannya dan gembira dengan kebenaran dan kebaikan yang dimiliki, pasti enggan mengekori orang lain. Keruntuhan sesuatu umat berpunca daripada jahiliah menguasai perasaan dan hawa nafsu anak bangsa mereka.


5. Allah sebagai pelindung

Ketika tentera Islam hampir tewas, Syaibah bin Othman menyangka dia akan dapat menuntut bela ke atas Rasulullah kerana bapanya terbunuh semasa Ghazwah Uhud. Syaibah berkata,

"Apabila aku menghampiri Rasulullah untuk membunuhnya, datang sesuatu yang menakutkanku. Aku tidak berdaya menghadapinya. Justeru itu aku tahu bahawa baginda terpelihara".

Peristiwa sebegini pernah berlaku beberapa kali dalam seerah kehidupan Rasulullah. Ini membuktikan Allah mencampakkan rasa gerun musuh terhadap Rasulullah. Ini merupakan bukti kebenaran yang Allah sentiasa memelihara baginda demi penerusan risalah dakwah. Jika Allah tidak melindungi baginda, nescaya ummah akan terus hidup dalam kegelapan dan kezaliman.

"Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam" (Al-Anbiya': 107)

Setelah wafat Rasulullah, tugas menyebarkan Islam dan dakwah kini dipikul oleh para pendakwah. Oleh itu, amat penting juga bagi para pendakwah memohon perlindungan Allah daripada segala bentuk bencana dan gangguan.

"Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu." (Ali Imran: 160)

Para pendakwah tidak boleh rasa takut atau menjadi pengecut. Para pendakwah mesti yakin bahawa Allah sentiasa melindungi mereka yang memohon kepadaNya. Namun ianya tidak menafikan hakikat bahawa akan dan pernah ada para pendakwah yang pernah dibunuh serta diseksa oleh musuh Islam. Namun sebagai seorang mukmin, kita meyakini ia adalah suratan takdir. Ujian-ujian sebegini sebenarnya adalah kemuliaan dan nikmat yang Allah kurniakan istimewa kepada para pendakwah. Kematian di jalan Allah adalah syahid dan dijanjikan syurga.

"Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah. Dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya." (At Taubah: 120)

bersambung...

Petikan ini diambil daripada buku bertajuk "As Seerah An Nabawiyyah: Duruus wa 'Ibr" (Seerah Nabawiyyah: Pengajaran dan Pedoman) tulisana Dr. Mustafa as Syibai'e

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

Saturday, January 28, 2012

Uiks...ada lagi??? Otai ni pun bole tahan gak ni


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

Dia mai daaahhhhh...otai besar bai
"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

Thursday, January 26, 2012

Ghazwah Hunain

Kaum Hawazin telah berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah. Kejayaan muslimin menawan Kota Mekah menandakan penentangan Quraisy yang memakan masa selama 21 tahun berakhir dengan penuh nostalgia. Ghazwah ini berlaku pada 10 Syawal tahun ke 8 Hijrah, beberapa hari selepas pembukaan Kota Mekah. Punca berlakunya ghazwah ini adalah kerana pemimpin Hawazin dan Thaqif menyangka Rasulullah akan menyerang mereka setelah berjaya menawan Kota Mekah. Oleh itu, mereka berazam untuk memulakan serangan terlebih dahulu sebelum Rasulullah menyerang mereka. Mereka telah melantik Malik bin Auf sebagai ketua perang yang ketika itu baru berusia 30 tahun. Malik telah memerintahkan mereka membawa segala harta, wanita-wanita, anak-anak dan binatang ternak bersama ke medan perang. Ini semua bertujuan sebagai dorongan untuk terus berjuang. Bilangan pejuang mereka antara 20,000 hingga 30,000 orang.

Setelah Rasulullah mendapat tahu perkhabaran ini, baginda menyiapkan tentera muslimin untuk mengalahkan kaum Hawazin dan Thaqif. Semua penduduk Mekah keluar untuk berjihad pada kali ini. Mereka terdiri daripada para sahabat yang telah lama memeluk Islam serta mereka yang baru memeluk Islam sejak pembukaan Kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW berjalan di Wadi Hunain bersama gerombolan tentera muslimin, baginda telah diserang oleh kaum Hawazin dan sekutu mereka dalam kesuraman subuh. Tentera Islam telah menyerang balas dan musuh hampir menemui kekalahan. Oleh kerana, musuh kelihatan hampir tewas, terdapat tentera-tentera Islam yang sibuk mengumpul harta rampasan perang. Melihat keadaan tersebut, tentera musyrikin menyerang semula tentera muslimin dengan tembakan anak panah hingga menyebabkan saf mereka terpisah. Penduduk Mekah dan tentera yang baru memeluk Islam lari meninggalkan medan perang meninggalkan Rasulullah yang tetap terus bertahan di atas baghal baginda sambil menyeru,

"Aku Nabi, tidak dusta. Aku keturunan Abdul Muttolib."

Di kala hiruk pikuk, tersebar khabar angin mengatakan yang Rasulullah telah terbunuh. Lantas ramai tentera Islam yang meletakkan senjata dan berputus asa untuk meneruskan perjuangan. Pun begitu, masih ada tentera Muhajirin dan Ansar yang tetap berjuang di sekeliling baginda untuk melindunginya. Abbas menjerit kepada tentera muslimin

"Rasulullah masih hidup"

Lalu tentera muslimin yang lari tadi kembali semula ke medan perang dan berjaya menewaskan musuh. Tentera Islam telah mengejar musuh, membunuh dan menawan mereka. Harta rampasan telah diagihkan dahulu oleh Rasulullah kepada golongan muallaf yang baru memeluk Islam tanpa memberi apa-apa kepada Ansar berdasarkan keimanan dan kejujuran mereka. Ayat Al Quran telah turun berkenaan peristiwa ini:

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran) dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir" (At Taubah: 25-26)

Peperangan ini adalah pertempuran penting dan terakhir berlaku antara Islam dan orang arab musyrik. Tidak lama selepas itu, seluruh bangsa Arab telah memecahkan berhala-berhala dan memeluk Islam.

Antara ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita dapati di sini ialah:


1. Keangkuhan Malik bin Auf


Pengajaran daripada sikap bongkak Malik bin Auf dan kedegilannya enggan mendengar nasihat Duraid bin as Simmah (bekas Ketua Hawazin). Sikapnya ini timbul akibat kerakusan untuk memimpin, terpedaya dengan fikiran sendiri yang disangka betul dan rasa angkuh tidak mahu dikeji kaumnya. Sekiranya dia mendengar nasihat Duraid, kerugian besar harta dan aib yang teruk lantaran wanita-wanita mereka menjadi tawanan perang dapat dielakkan. Malik juga lupa kekalahan tidak dapat dihalang oleh keinginan melindungi wanita dan harta. Sebaliknya ia dapat ditolak dengan kecintaan meluap-luap untuk mendapat pahala Allah dan takutkan hukumanNya.


"Dan sesiapa berpaling undur daripada menentang mereka pada ketika itu - kecuali dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain - maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Sedang neraka Jahannam ialah seburuk-buruk tempat kembali" (Al-Anfaal: 16)


Kekalahan ini bukan sahaja mengaibkan Malik bin Auf, tetapi juga kaumnya yang menuruti arahan beliau yang hanya bebekalkan ugutan untuk membelah perutnya jika kaumnya enggan berperang dengan tentera Islam.


bersambung...


Kisah ini dipetik daripada buku bertajuk 'As Seerah An Nabawiyyah - Duruus wa Ibr' (Sirah Nabi Muhammad SAW - Pengajaran dan Pedoman)


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)