Monday, March 29, 2010

Ciri-ciri Khusus Ayat Madani

Ciri-ciri khusus ayat Madani juga dapat dipecahkan kepada dua jenis:

  • Bersifat Qat'ie
  • Bersifat Aghlabi
Antara ciri-ciri khusus ayat Madani yang bersifat Qat'ie ialah

  1. Ayat yang menerangkan keizinan berperang, berjihad, peraturan perang dan hukum jihad.
  2. Menceritakan tentang dialog dengan ahli kitab juga mengajak mereka memeluk menerima Islam.
  3. Surah dan ayat yang menghentam serta menyatakan tentang orang munafik kecuali Surah Al Ankabut. Ulama bersepakat Surah Al Ankabut adalah surah Makki melainkan sebelas ayat pertama yang membicarakan tentang golongan munafik.
  4. Surah yang mengandungi dan membicarakan tentang hukum jenayah, hudud, hukum yang berkaitan faraid, orang awam, kemasyarakatan dan negara.
Antara ciri-ciri khusus ayat Madani yang bersifat Aghlabi atau ciri berdasarkan ciri gaya bahasa dan tema adalah seperti berikut:

  1. Ayat yang panjang dan memberi penjelasan serta keteranagan yang terperinci kecuali Surah An Nasr, Al Zalzalah dan Al Bayyinah.
  2. Ayat dan surah yang menerangkan dengan terperinci bukti-bukti yang menunjukkan hakikat tentang keagamaan.
  3. Menjelaskan tentang ibadat, muamalah, kekeluargaan, sosial, jihad dan hubungan antarabangsa.
  4. Ayat yang dimulakan dengan "Wahai orang yang beriman" kecuali Surah Al Hajj.
*Topik ini dipetik daripada buku bertajuk Pengantar Ulum Al Quran tulisan Dr. Rosmawati Ali@Mat Zain terbitan Pustaka Salam

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment