Monday, October 31, 2011

Ghazwah Bani Nadhir

Bani Nadhir merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Mereka juga adalah sekutu Khazraj. Mereka telah melanggar perjanjian Piagam Madinah yang telah dimeterai setelah Rasulullah diangkat menjadi pemimpin Madinah. Ketika Rasulullah berada di perkampungan Bani Nadhir, baginda telah bersandar ke dinding rumah kaum itu. Bani Nadhir telah merancang suatu pakatan jahat dengan cubaan melontar batu dari atas rumah tersebut ke arah baginda. Namun baginda menyedari rancangan tersebut, lantas baginda bingkas bangun seolah-olah baginda teringat akan suatu keperluan yang mesti dilaksanakan dengan segera. Baginda segera menuju ke Madinah dan mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir:

"Kamu hendaklah keluar dari negaraku. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Kamu telah cuba belot."

Baginda memberi mereka tempoh selama 10 hari untuk meninggalkan kampung tersebut. Bani Nadhir bersiap untuk meninggalkan kampung tersebut sehinggalah datang utusan Abdullah bin Ubai. Abdullah bin Ubai melarang mereka meninggalkan kampung tersebut dan menawarkan 2000 orang pengikutnya untuk mempertahankan mereka. Lantas mereka mengubah fikiran mereka dan bertahan di dalam kubu mereka. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah menyatakan yang mereka enggan keluar daripada kampung tersebut dan akan bertahan di dalamnya.

Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Talib untuk membawa panji Islam. Malangnya, bantuan kaum munafik tidak tiba seperti yang dijanjikan. Tentera Islam telah mengepung kampung tersebut tetapi mereka tetap bertahan dengan penuh sabar. Akhirnya Rasulullah menebang pohon-pohon kurma di keliling kampung tersebut. Ketika itulah mereka mula menyerah kalah dan berjanji untuk keluar dari kampung tersebut. Rasulullah mengizinkan mereka meninggalkan kampung tersebut dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut ialah mereka hendaklah keluar tanpa senjata dan hanya dibenarkan membawa harta yang mampu dibawa oleh seekor unta sahaja. Bani Nadhir telah merobohkan rumah mereka sebelum meninggalkan kampung tersebut kerana tidak mahu tentera Islam mengambil harta mereka. Rasulullah telah menjamin darah mereka terpelihara dan tidak akan tertumpah walau setitik. Sebahagian mereka menetap di Khaibar, 100 batu dari Madinah. Ada juga yang menetap di Jarsh, selatan Syam. Namun hanya dua orang sahaja yang terselamat.

Surah Al Hasyr diwahyukan berkenaan dengan peperangan tersebut. Antaranya firman Allah Ta'ala:

"Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab - dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat), dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka (dari azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azabNya) kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkanNya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (lalu) mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (daripada peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran (yang demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah Dia akan menyeksa mereka di dunia; dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. (Mereka ditimpakan azab) yang demikian, kerana mereka menentang (perintah) Allah dan RasulNya. Dan (ingatlah), sesiapa yang menentang (perintah) Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya." (Al Hasyr: 2-4)

Seerah ini diambil daripada buku bertajuk "As seerah An Nabawiyyah: Duruus wa 'Ibr", tulisan Dr. Mustafa as Syibaie


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment