Friday, September 30, 2011

Syeikh Muhammad al Ghazali

Syeikh Muhammad al Ghazali merupakan seorang mujahid Ikhwanul Muslimin yang sangat tinggi ilmu diniahnya. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang berani menyatakan kebenaran. Diceritakan bahawa beliau pernah berkhutbah Jumaat di Masjid Amru al Ash. Dalam khutbah tersebut beliau telah menyerang undang-undang hukum keluarga dengan melabelkannya "Undang-undang Jihad-Sadat" kerana ketidak sesuaiannya dengan syariat Islam. Akibatnya beliau dilarang daripada berkhutbah lagi di beberapa buah masjid. Setelah itu beliau berhijrah ke Makkah dan mengajar di Universiti Al Malik Abdul Aziz.

Ketika pemerintahan Jamal Abdul Nasser, beliau telah dikritik oleh seorang pelukis kartun akhbar Al Ahram bernama Shalah Jahin. Pada hari Jumaat, syeikh telah menyerang Shalah Jahin melalui khutbahnya. Selesai solat, para jamaah melakukan demonstrasi besar-besaran di pejabat akhbar Al Ahram. Ada antara mereka yang melontar batu ke pejabat tersebut. Shalah Jahin berasa sangat takut dan lari melalui tingkap. Keesokannya akhbar tersebut telah meminta maaf kepada Syeikh Muhammad al Ghazali di halaman pertama surat khabar.

Syeikh Muhammad al Ghazali pernah dipenjarakan di At Thur pada tahun 1949 di zaman pemerintahan Raja Faruq. Beliau dipenjarakan sekali lagi di Tharrah pada zaman Jamal Abdul Nasser di tahun 1965. Setelah itu beliau berhijrah ke Arab Saudi dan memimpin majlis ilmiah di Universiti Amir Abdul Qadir al Jazairi al Islamiyah di semenanjung Tanah Arab selama 5 tahun. Jabatan terakhirnya di Mesir adalah sebagai wakil Menteri Perwakafan.

Beliau menggambarkan Imam Hasan Al Banna sebagai individu yang membangunkan ummah yang sedang tidur, mengembalikan umat Islam kepada Al Quran dan sunnah serta meluruskan kembali segala sesuatu yang telah bengkok pada masa lalu. Berkenaan Hasan al Hudhaibi pula, beliau gambarkan sebagai,

"Beliau tidak mengejar jawatan memimpin Ikhwanul Muslimin, tetapi Ikhwanul Muslimin yang bersungguh-sungguh mahukan beliau memimpin jamaah. Dia selalu memikul apa yang dibebankan kepadanya dengan teguh dan semangat. Tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Walaupun beliau sudah tua, tetapi beliau tetap memiliki keimanan yang mendalam dan harapan yang tinggi. Sesungguhnya kesabarannyalah yang menjadikan beliau mengagungkan keimanan sehingga darjat beliau menjadi tinggi di sisiku. Kesusahan yang menimpa diri dan keluarganya tidak menjadikannya gentar untuk mengatakan kebenaran dalam segala perkara dan tidak menjauhkannya daripada manhaj jamaah islamiyah sejak awal sejarahnya. Saya selalu menemuinya setelah masa ujiannya berlalu untuk memperbaiki hubungan antara diri saya dan dirinya. Semoga Allah mengampuni kita semua."

Tentang Ustaz Umar at Tilmisani pula, beliau berkata,

"Pada tahun 1949, ketika kami dipenjarakan di At Thur bersama ribuan Ikhwanul Muslimin, setelah Imam Hasan Al Banna mati syahid, saya melihat ustaz dalam khalwatnya yang hening dan pandangannya yang sejahtera. Dia berjalan di atas pasir-pasir tahanan dalam keadaan cergas dan optimis. Menyuruh ahli Ikhwanul Muslimin agar bersabar dalam menjalani masa pengasingan dan kekerasan itu dengan sentiasa mengharapkan kebaikan di masa mendatang. Pada pandanganku, beliau adalah individu yang wajib dihormati. Di dunia dia digerakkan oleh rasa cinta dan perdamaian. Benci kepada kemunafikan dan akhlak tercela. Dia lebih memilih menyendiri dan tidak berputus asa. Tidak pernah terlintas di benaknya ingin dipuji. Dia sendirian dalam mengabdikan dirinya kepada Islam sehingga berkata, "Tahukan kamu bahawa ini adalah beban berat yang harus saya pikul walaupun saya sebenarnya menerima kerana terpaksa?" Saya jawab, "Ya saya tahu bahawa kamu tidak mencari nama, tidak meminta jabatan dan orang sepertimu layak mendapat perlindungan dan pertolongan Allah."

Imam Syeikh Abdul Halim Mahmud berkata tentangnya, "Kami tidak memiliki sesiapa kecuali Al Ghazali al Ahya' dan al Ihya'. Maksudnya adalah al Ghazali moden, iaitu Syeikh Al Ghazali dan al Ghazali Abu Hamid, penulis kita Ihya' Ulumuddin.

Syeikh al Ghazali mempunyai ramai murid dari seluruh pelusuk tanah arab. Dari Al Azhar di Mesir, Ummul Qura di Makkah, Fakulti Syariah di Qatar, dan Universiti Amir Abdul Qadir. Kini mereka adalah ulama' besar yang menjadi rujukan ummah seperti Dr. Yusuf al Qaradhawi (beliau pernah dipenjarakan bersama-sama Syeikh al Ghazali) dan Dr. Ahmad al Assal. Syeikh Muhammad al Ghazali telah menulis lebih daripada 60 buah buku dan sering menyampaikan khutbah di Universiti Al Azhar, Universiti Amru bin Ash, dan Universiti Mahmud. Buku-buku tersebut ada yang diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, Turki, Parsi dan Indonesia.

Syeikh al Ghazali meninggal dunia di Riyadh pada 9 Mac 1996 ketika menyampaikan pengajian dalam sebuah seminar. Beliau dikebumikan di Baqi', Madinah

kisah ini diambil daripada buku bertajuk "Araftu al Ikhwah" - Ikhwanul Muslimin yang Aku Kenali tulisan Dr. Mahmud Jami'.


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment