Friday, September 30, 2011

Syeikh Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang yang sangat faqih dalam subjek sunnah dan telah menulis sebuah buku berkaitan hukum hakam yang bertajuk "Fiqh Sunnah". Melalui penulisan buku ini beliau telah dianugerahkan pingat oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia beliau telah bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah telah berkata kepada salah seorang sahabat baginda,

"Inilah dia Syeikh Sayyid Sabiq, penulis kita "Fiqh Sunnah".

Beliau pernah dimasukkan ke dalam penjara ketika pemerintahan Raja Faruq atas tuduhan mengeluarkan fatwa membunuh An Naqrasyi Pasya, Perdana Menteri Mesir. Tetapi pembuktian yang tidak cukup menyebabkan beliau dibebaskan kembali.

Syeikh akan menyampaikan pengajian agama, fiqh dan tafsir kepada Agen Rahsia Ikhwanul Muslimin pada malam hari sehingga apa yang disampaikan tertanam dalam hati dan akal mereka. Beliau menghabiskan sisa baki hidupnya di Makkah al Mukarramah dan akhirnya meninggal di sana.

Kisah ini dipetik daripada buku bertajuk "Wa 'Araftu Al Ikhwan" (Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenali) tulisan Dr. Mahmud Jami'

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment