Sunday, August 22, 2010

Ramadhan Kareem (part 3)

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, antara amalan yang digalakkan ketika bulan Ramadhan ialah membaca Al Quran. Malah, dalam aktiviti seharian kita di luar bulan Ramadhan juga kita disarankan untuk membaca Al Quran. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Sai'd Al Khudri R.A. bahawa Rasulullah pernah bersabda,

"Sesiapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al Quran sehingga tidak sempat berdoa kepadaKu kerana meminta sesuatu, aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang hanya sibuk berdoa dan meminta kepadaKu." (Riwayat at Tirmizi)

Diriwayatkan bahawa baginda mengkhatamkan dua kali bacaan Al Quran bersama malaikat Jibril di tahun kewafatan baginda. Zaid bin Thabit juga khatam dan sempat menghadiri majlis bacaan Al Quran bersama Rasulullah S.A.W pada tahun terakhir sebelum kewafatan baginda. Berikut beberapa cadangan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadhan:

1.Tadarrus Al Quran bersama ahli keluarga (pasangan dan anak-anak)

2. Membaca dengan kaedah tadabbur, sekurang-kurangnya 5 ayat setiap hari. Teliti asbab nuzul dan terjemahan.

3.Mengulang kaji hafazan Al Quran

4.Menghafal surah-surah tertentu seperti Surah Al Ahzab, An Nur dan Al Hujurat.

5. Memperaktikkan adab-adab sebelum tilawah seperti berwudhu dan bersugi.

6. Tidak khatam dalam masa kurang daripada 3 hari

7. Membaca Al Quran dengan tertib, hormat, khusyuk dan sedih

8. Menyediakan hadiah kepada ahli keluarga yang menghabiskan bacaan Al Quran serta mampu memperbaiki kualiti bacaannya.

Antara ayat-ayat Al Quran yang boleh kita tadabburi sepanjang bulan Ramadhan pula ialah;

1. Ayat 183 hingga 187 daripada surah Al Baqarah.

Ayat-ayat ini membincangkan tentang kepentingan puasa dan urusan-urusan yang berkaitan dengannya.

2. Ayat 190 hingga 195 daripada surah Ali Imran.

Ayat-ayat ini membicarakan tentang sifat-sifat yang perlu ada dalam diri seorang mukmin. Antara sifat-sifat tersebut ialah mementingkan kebersihan hati dan sentiasa mengingati Allah biarpun dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mereka juga sentiasa mengingati Hari Akhirat dan menerima seruan keimanan. Orang-orang yang beriman juga sentiasa memohon keampunan Allah daripada dosa-dosa yang mereka lakukan dan sentiasa mengharap semoga Allah akan menghapuskan kejahatan yang telah mereka lakukan pada masa yang lalu. Perlu ditegaskan juga bahawa kebaikan dalam Islam dapat dicapai oleh manusia sama ada mereka daripada golongan lelaki atau wanita. Allah telah menggambarkan betapa lelaki dan wanita memiliki kedudukan yang setaraf dari segi penerimaan amal ibadah mereka di dalam Al Quran.

3. Ayat 35 dan 36 daripada surah Al Ahzab

Ibnu Kathir meriwayatkan bahawa antara sebab turunnya ayat seperti di atas adalah seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah, isteri baginda Rasulullah. Ummu Salamah telah bertanya kepada baginda,

"Mengapa kami kaum wanita tidak disebut di dalam Al Quran seperti mana lazimnya disebut kaum lelaki?"

Rasulullah menangguhkan jawapannya hinggalah ke suatu masa yang lain. Aku terdengar Rasululah berpidato di atas mimbar ketika aku berada di rumah sedang berhias menyikat rambut. Aku bergegas keluar dan mendengar secara jeals pidato baginda yang membacakan firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat seperti yang disebutkan dalam surah Al Ahzab."

Dalam mentafsirkan ayat firman Allah daripada kedua ayat tadi, Ibnu Kathir memaknakan 'Al Qanut' dengan maksud ketaatan kepada Allah dengan penuh sukarela. Sifat khusyuk pula membawa maksud sikap tentang merendah diri kepada Allah dan disertai dengan perasaan takut kepada Allah. Sehubungan dengan ayat berikut, Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Said al Khudri R.A. bahawa Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud,

"Apabila seseorang suami mengejutkan isterinya pada waktu malam lalu kedua-duanya sembahyang dua rakaat, maka kedua-duanya digolongkan dalam kalangan apa yang disebutkan oleh Allah sebagai golongan yang banyak berzikir kepadanya sama ada daripada golongan lelaki dan wanita."

Merujuk kepada sebab turunnya ayat yang kedua pula, Ibnu Kathir menyebut seorang lelaki miskin daripada ahli suffah (orang-orang miskin yang menginap di Masjid Nabawi) bernama Jalbib telah dijodohkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita Ansar. Bapa wanita tersebut meminta masa untuk mendapatkan pandangan isterinya. Pada awalnya si ibu menolak dan Jalbib hampir mengadu kepada Rasulullah. Sebelum Jalbib sempat mengadu, si wanita bertanya kepada kedua orang tuanya adakah patut kalian menolak kehendak Rasulullah S.A.W. Wanita tersebut menyatakan kesediaannya menerima Jalbib. Akhirnya Jalbib mengahwini wanita tersebut.

Dalam satu siri peperangan, Rasulullah telah bertanya kepada para tentera adakah ada antara kenalan mereka yang hilang daripada pasukan tentera (mati syahid). Oleh kerana bilangan tentera terlalu ramai, mereka tidak menyedari siapakah yang telah mati syahid (kerana jumlah yang syahid tidak begitu ramai). Rasulullah menyedari Jalbib tidak kelihatan di dalam gerombolan tersebut dan memerintahkan para sahabat mencarinya di medan peperangan. Sahabat menjumpai jenazah beliau yang dikelilingi tujuh mayat musuh yang sempat dibunuhnya sebelum beliau syahid. Rasulullah menyebut,

"Jalbib adalah seorang sahabat yang mengasihiku dan aku juga mengasihinya."

Seterusnya baginda sendiri yang menggali kubur, memasukkan jenazahnya ke liang lahad dan menimbus kubur tersebut.

Thabit meriwayatkan bahawa Rasulullah telah membacakan doa untuk isteri Jalbib,

"Ya Allah, limpahkanlah rahmatMu ke atas wanita tersebut dan jangan engkau sempitkan kehidupannya dengan menanggung pelbagai kesusahan."

4. Ayat 59 daripada surah Al Ahzab.

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Ayat tersebut menjawab kekeliruan dakwaan bahawa memakai hijab adalah perintah khusus hanya untuk isteri-isteri baginda. Ayat tersebut sedikit berbeza dengan maksud hijab yang disebutkan dalam perintah Allah,

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengahwini isteri-isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." (Al Ahzab:53)

Dalam ayat tersebut, arahan yang dikhususkan kepada isteri-isteri Rasulullah ialah araha menggunakan langsir atau penghadang yang dapat memisahkan mereka dengan para sahabat yang terdiri daripada kaum lelaki yang sering datang ke rumah baginda untuk menuntut ilmu yang disampaikan oleh para isteri Rasulullah S.A.W. Hijab ini berbeza dengan hijab yang diwajibkan kepada para wanita.

5. Ayat 31 daripada surah An Nur

Ayat tersebut juga hampir sama intisarinya dengan ayat 59 surah Al Ahzab tadi. Iaitu menentukan secara tepat hukum syarak yang berkaitan dengan aurat wanita juga kewajipan-kewajipan wanita yang berkaitan dengan memakai perhiasan, hubungannya dengan kaum lelaki dan wanita-wanita lain. Ia juga menegaskan batas-batas yang berkaitan dengan perhiasan diri yang boleh didedahkan kepada kaum lelaki dan wanita lain.

6. Ayat 11 hingga 13 surah Al Hujurat

Para ulama' menamakan surah Al Hujurat sebagai surah 'Al Adaab' yang membawa maksud surah yang berkaitan dengan pembinaan adab dan akhlak yang mulia. Antara akhlak-akhlak yang disebutkan dalam firman Allah di atas ialah menghormati orang lain dan saling memuliakan di antara seorang individu dengan individu yang lain. Ayat-ayat Al Quran seperti yang disenaraikan tadi merupakan perintah kepada manusia bertujuan untuk membina kemuliaan kita di sepanjang Ramadhan. Oleh itu marilah bersegera menyahut kebaikan dalam bulan yang mulia ini.

bersambung...

Entry ini dipetik daripada buku bertajuk "Buyutuna fi Ramadhan" (Keadaan rumah-rumah kami di bulan Ramadhan) yang dikarang oleh Dr. Abdul Wahid al Wakil

"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment