Saturday, July 17, 2010

Positive Parenting (siri 2)

Sedar tidak sedar, rupanya lelaki dan wanita saling memerlukan. Lelaki memerlukan sesuatu daripada wanita dan wanita memerlukan sesuatu daripada lelaki. Apakah keperluan lelaki terhadap wanita?
 1. Ingin dihormati

 2. Ingin rasa diperlukan

 3. Ingin dipenuhi kehendaknya

Apakah keperluan wanita terhadap lelaki pula? 1. Ingin dibelai

 2. Berkomunikasi secara jujur

 3. Komitmen dalam membina keluarga

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada keperluan lelaki terhadap wanita? 1. Lelaki gemar menjadi ketua

 2. Lelaki bersifat panas baran

 3. Lelaki gemar bergaduh

 4. Lelaki suka dipuji

 5. Lelaki suka mengawal (possessive)

Bagaimana pula dengan kesimpulan yang dapat dibuat daripada senarai keperluan wanita terhadap lelaki tadi? 1. Perempuan gemarkan kecantikan diri

 2. Perempuan mampu taat pada perintah

 3. Perempuan bersifat empati

 4. Perempuan suka dimanja

 5. Perempuan suka bersembang/berkomunikasi

Sifat-sifat yang dinyatakan di atas ada disebut oleh Allah SWT dalam Surah An Nisa' ayat 34,

"Lelaki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (perempuan). Dan kerana mereka (lelaki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solehah, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada kerana Allah telah menjaga (mereka)...hingga akhir ayat.


Boleh disimpulkan dari ayat di atas yang lelaki adalah, 1. Lelaki adalah calon pemimpin yang sesuai

 2. Lelaki berfungsi sebagai pengawal atau pelindung kepada wanita

 3. Lelaki suka membelanjakan hartanya

Sifat wanita yang dapat disimpulkan dari surah An Nisa' tadi pula ialah, 1. Perempuan mudah mentaati perintah

 2. Perempuan sangat menjaga kehormatan diri

 3. Perempuan bijak mengawal pengaliran wang

Ayat 34 daripada surah An Nisa' tadi disokong oleh surah Ali Imran ayat 43,

"Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Ayat di atas jelas menunjukkan Allah memerintahkan Maryam supaya mentaatiNya. Ayat disampaikan secara terus kerana sifat wanita yang mudah mentaati perintah

dan juga surah Ali Imran ayat 39

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, "Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang soleh"

Allah telah memberitahu kepada Nabi Zakaria bahawa anak lelakinya, Nabi Yahya akan menjadi seorang Nabi yang juga seorang ketua di kalangan orang-orang soleh. Ketua sangat sesuai disandarkan pada kaum lelaki dan ayat di atas merangkumi orang-orang soleh daripada golongan lelaki dan perempuan.

Mari kita lihat perbezaan anak lelaki dan anak perempuan dari sudut proses kejadiannya di dalam rahim ibu.


6 minggu yang pertama


- semua janin kelihatan sama bentuk fizikalnya


6-8 minggu


- jantina ditentukan dan roh ditiup ke dalamnya


- pada ketika ini, janin lelaki akan merembes testosterone. Kepala janin lelaki 10% lebih besar daripada janin perempuan


- darah bergerak lebih laju dalam otak janin perempuan berbanding janin lelaki. Ini menjadikan golongan wanita lebih cepat berfikir berbanding golongan lelaki.


Mengikut kajian sains, otak kiri berfungsi untuk menggerakkan kerja-kerja mekanikal seperti membaca, mengira dan menulis. Otak kanan pula berfungsi menggerakkan kerja-kerja yang melibatkan emosi seperti tonasi muka dan ekspresi muka. Kajian juga menunjukkan otak kanan akan lebih cepat matang berbanding otak kiri. Walau bagaimanapun, otak kiri wanita lebih cepat matang berbanding otak kiri lelaki. Hasilnya, perempuan lebih cepat matang berbanding kaum lelaki. Ini juga bermakna pencapaian akademik anak lelaki pada peringkat awalnya agak perlahan berbanding anak perempuan.


bersambung...


"Dan aku (Nabi Hud) tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam" (As- Syu'ara : 127)

No comments:

Post a Comment